O projektu

Klidné a dostupné bydlení je jedním ze základních předpokladů spokojeného života. Proto přicházíme s projektem Zahrady Novosadská. Navrhované řešení představuje moderní polyfunkční bytové domy, nabízející bytové i nebytové jednotky se zahradami a zelenými plochami v klidné lokalitě poblíž řeky Moravy. Současně počítáme s dostatečným garážovým stáním a parkováním s příjemnou dostupností z centra Olomouce, která je do 5-ti minut jízdy autem. Od začátku projektových studií pracujeme s drobnějším měřítkem města adekvátním člověku, nikoli automobilové dopravě. Nabízí nový veřejný prostor v podobě vnitřního dvora, kde dobře funguje sociální kontrola prostoru. Koncepce zohledňuje rozměry pozemku a orientaci ke světovým stranám.

Návrh předkládá řešení v podobě zahuštění zástavby s polyfunkční náplní. Jedná se o princip LOW RISE – HIGH DENSITY, uplatňovaný např. v Holandsku nebo Švýcarsku. Principem je maximální výška 3 až 4 nadzemní podlaží a prolínání funkcí jednotlivých částí nemovitosti.

Městská část Nové sady, s katastrálním územím na jihu statutárního města Olomouce s asi 14 tisíci obyvateli, je druhou největší městskou čtvrtí. Území má dobrou občanskou vybavenost a vybudovanou dopravní infrastrukturu a obslužnost. Řešené území se nachází necelé 2 km od historického centra Olomouce na radikále Střední novosadská spojující centrum, městský okruh a exit D35. Bezprostřední okolí je tvořeno řadovou zástavbou vesnického charakteru. Východní hranu pozemku lemuje řeka Morava, kolem které bylo postaveno protipovodňové opatření.

Ulice dnes kromě funkce dopravní tepny nabízí také místo menším firmám pro svou výhodnou dopravní dostupnost.

Hlavním projektovým manažerem je Ing. Davis Sedlář (projekt manažer pro Nová Sladovna a Park Bělidla v Olomouci). Polyfunkční kanceláří je renomovaná společnost ALFA projekt – Projektová a inženýrská kancelář s.r.o. Dodavatelem stavby bude na základě veřejné soutěže stabilní a zkušená společnost. Všichni potenciální dodavatelé mají letité zkušenosti a s některými máme osobní kladnou zkušenost. Na projektu se podílí zkušený tým, který přispěl či pracuje na realizovaných projektech, Rodinné domy Syrovice u Brna („Chocholáč“), Rodinné domy Holasice u Brna, bytový dům Rajhrad u Brna, aktuálně probíhající projekt 16 Rodinných domů v Těšeticích u Olomouce, aktuálně probíhající projekt 16 Rodinných domů v Satalicích u Prahy, příprava na realizaci cca 100 bytů a komerčních prostor také v Satalicích.

Klidné a dostupné bydlení
v žádané lokalitě