Příjemné bydlení
na dosah

Zahájen předprodej bytů obklopených
zelení poblíž centra Olomouce

Financování

Rezervační poplatek (předrezervace)

Rezervační poplatek ve výši 1% je splatný do 7 dnů od uzavření předrezervační smlouvy.

V případě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, je tento uhrazený rezervační poplatek započítán do 1. platby.

1. Platba
1%

1 % z kupní ceny do 7 dnů od blokace jednotky

2. Platba
29%

29 % z kupní ceny do 7 dnů od podpisu smlouvy

3. Platba
40%

40 % z kupní ceny do 7 dnů od zapsání prohlášení vlastníka

4. Platba
30%

30 % z kupní ceny do 14 dnů od vydání kolaudačního souhlasu